Google AdSense meer websites koppelen met Google Analtycs accounts?

Google AdSense Analytics koppeling 2 websites Deze wens ontstaat meestal wanneer je al websites hebt onder verschillende Google Analytics accounts. En je wilt je AdSense account koppelen. Maar je wilt wel doorgaan en de gegevens behouden in je al bestaande Analytics accounts. Omdat het alleen mogelijk is om één Google Analytics account met één Google AdSense account te koppelen is dit niet direct mogelijk. Lees meer hierover in het artikel koppelen AdSense met Analtycs.

Op het moment dat ik tegen dit probleem aan liep ben ik over een oplossing gaan nadenken. In mijn geval betrof het drie websites waarvoor langere tijd al een eigen Google Analytics account actief was.

Eén account meerdere properties, oude accounts handhaven

Onder één Google Analytics account kunnen meerdere websites geregistreerd worden. Dat doe je door voor elke website een aparte property te maken. Voor mijn oplossing heb ik een nieuw Google Analytics account gemaakt. Voor elke website heb ik in dit nieuwe account een aparte property gemaakt. Elke property krijgt dan een eigen UA-nummer in het nieuwe account. Bijvoorbeeld : UA-12345678-1 UA-12345678-2 UA-12345678-3 Elke website heeft dus nu twee UA nummers. Eén die hoort bij de trackingcode die nu al werkt op de website. En één in dit nieuwe account.

Hoe de tracking code implementeren?

2x Universal of 2x classic code werkt niet

Twee keer Universal code of twee maal classic code na elkaar in de Head van je website plaatsen geeft problemen met juiste registratie. Ook al is het UA-nummer verschillend. Maar er zijn wel drie oplossingen mogelijk om gegevens in twee verschillende properties, elk met eigen UA nummer te registreren.

  1. Classic Analytics tracking code naast Universal Analytics code
  2. Classic Analytics code aanpassen met twee UA nummers
  3. Universal code aanpassen met twee UA nummers

Universal analytics naast classic analytics code

Analytics maakt bij een nieuw account de Universal tracking code aan. Maar wanneer je het UA nummer van een property neemt, en de Syntax van de classic Google Analytics tracking code neemt, werkt dat ook. Google heeft gezegd dat de oude code nog ongeveer 2 jaar ondersteund wordt. Het is mogelijk om zowel classic Analitycs tracking code naast Universal Analitics tracking code op een website te draaien. Want deze code werkt gescheiden. Dit betekent dus dat het ene UA nummer als Universal Analytics draait, en het andere UA nummer met Classic Analytics. Nadeel is dus dat je een probleem krijgt over pakweg 2 jaar.

Maak wijzigingen in de bestaande code

Het beste kun je bestaande code aanpassen. In deze voorbeelden had de website al een UA nummer : UA-11335577-1. En het nieuwe account heeft dit nummer gekregen: UA-12345678-1.

Classic code

Bij de Classic code voeg je twee regels toe :

Classic Analytics tracking met twee properties

De volledige classic code ziet er dan zo uit :

Classic Analytics tracking code met twee properties

Ik heb begrepen dat er nu twee tracker objecten worden aangemaakt. Elk met een eigen naam, de ene tr1 en de andere tr2. Daardoor wordt het registreren gescheiden, elk object doet een eigen registratie. Je hoeft trouwens niet een naam te geven aan het object van de oorspronkelijke code. Die krijgt van Google al een standaard naam. Dus alleen twee regels toevoegen voor de nieuwe property met een eigen naam voor het tracker object is al voldoende.

Hier vind je de classic analytics tracking code: google.com/analytics/gajs

Universal code

In de universal code heb je standaard één registratie object : ga(‘create’, ‘UA-XXXX-Y’, ‘auto’); Bij twee properties gebruik je twee registratie objecten:

Universal Analytics tracking met twee properties

De volledige universal code ziet er dan zo uit :

Universal Analytics tracking code met twee properties

Hier vind je de Universal analytics tracking code: google.com/analytics/gajs

Reacties zijn welkom. Of maak me blij met een like voor dit artikel.

Plaats reactie

Je kunt de volgende HTML tags gebruiken:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>