Google Analytics Pagina segment, makkelijk verkeerd begrepen

Google Analytics pagna segement Veel mensen noemen het werken met segmenten, werken met een filter. Toch is werken in Google Analytics segmenten soms anders dan verwacht. Het segmenteren op Pagina kan zinvol gebruikt worden. Realiseer je wel wat de gegevens betekenen.

Stel je wilt de gegevens analyseren over een bepaalde pagina analyseren. In dit voorbeeld neem ik bezoekers naar de pagina :

webperspectief.nl/google-analytics-individual-qualification-test/

En ik maak hiervoor een geavanceerd segment in Google Analytics. In het segment kies ik voor de dimensie Pagina, die exact overeenkomt met “google-analytics-individual-qualification-test/”

segmenteren op pagina in Google Analytics

Ik geef dit segment de naam “google-analytics-individual-qualification-test/” zodat dit direct herkenbaar is in de analytics rapportages.

Wanneer ik dan kijk onder menu Acquisitie, Alle verkeer zie ik de onderstaande rapportage.

Rapport pagina verkeer gesegmenteerd Google Analytics

Dit is rapportage Alle verkeer  met het paginasegment. Een normale pagina met gegeven is in Google Analytics.

Daarna kijk ik met hetzelfde segment actief onder menu Gedrag, Site Inhoud, Alle pagina´s, en zie onderstaande gegevens.

rapport Alle Paginia's gesegmenteerd Google Analytics

Deze rapportage kan op het eerste gezicht onzinnig lijken. Je kunt je erg makkelijk verkijken.

De aantallen

In de totaalregel zie je in de eerste kolom in het eerste rapport 609 staan, en in het tweede rapport 985.

  • Dit komt omdat in de totaalregel, ook de paginaweergaven van de andere pagina´s staan. Je ziet hier onder elkaar 8 regels met verschillende pagina´s weergegeven, maar de lijst gaf uiteindelijk 62 pagina´s.

Kijk je alleen naar de paginaweergaven van “google-analytics-individual-qualification-test” (regel 1) dan zie je daar 699 staan. Hoe verhoudt zich dat met 609 Bezoeken in het eerste rapport?

Je moet je realiseren dat bezoeken wat anders zijn dan paginaweergaven. In de eerste rapportage zie je bezoeken (sessies) in de tweede paginaweergaven.

Iemand kan in één bezoek vaker dezelfde pagina bekijken. Je ziet dan ook dat in dit geval dat soms gebeurt. Want het aantal paginaweergaven is groter dan het aantal bezoeken.

Wat is vergelijkbaar in deze beide Analytics rapportages?

Je kunt hier zien dat het aantal bezoeken in de eerste rapportage overeen komt met het aantal unieke pagina weergaven in rapport twee, namelijk 609. Wanneer een bezoeker tijdens hetzelfde bezoek aan de website dezelfde pagina vaker bekijkt dan wordt één unieke paginaweergave geregistreerd. Daardoor komt met een segmentering op pagina het aantal bezoeken overeen met het aantal unieke paginaweergaven.

Is er iets mis met pagina segmentering in Analytics?

Het lijkt dus dat er iets mis is met de pagina segmentering. Omdat in rapport twee ook gegevens ander pagina´s weergegeven worden. De in totaal 62 rijen waarvan er hier 8 weergegeven zijn in de Pagina rapportage.

Wat doet Google Analytics bij segmenteren op pagina? Er wordt dus NIET alleen gekeken naar paginaweergaven van die pagina waarop je segmenteert. Er wordt gekeken naar alle pagina´s die een bezoeker bezocht heeft tijdens zijn sessie.

Dus in alle bezoeken is de pagina “google-analytics-individual-qualification-test/” bekeken, en een aantal bezoekers bekeken ook nog andere pagina´s op de website in dezelfde sessie.

Wanneer je dus een geavanceerd segment met een bepaald waarde voor een pagina maakt, worden dus niet alleen pagina´s die overeenkomen met die waarde meegenomen. Maar tevens de pagina´s die bezocht zijn tijdens datzelfde bezoek.

Is het segmenteren op pagina zinvol?

Je kunt segmenteren op een doelpagina. En analyseren welke activiteiten belangrijks zijn voor bezoekers die wel of niet dat doel behalen..

Ook kun je hier handig gebruik van maken wanneer je een website hebt waarbij het inloggen van bezoekers belangrijk is. Na het inloggen worden bezoekers over het algemeen doorgestuurd naar één bepaalde pagina.

Je kunt een segment maken op deze eerste pagina na inloggen. En daarmee gegevens in je rapportages krijgen van de activiteiten van je leden. En zo gegevens vergelijken van niet leden met wel leden. Of onderzoeken of leden om een speciale reden inloggen. En wat ze deden voor en na inloggen.

Ken je nog andere zinvolle redenen om op pagina te segmenteren. Vertel ze in een reactie. Ook een like wordt gewaardeerd.

Plaats reactie

Je kunt de volgende HTML tags gebruiken:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>