Google Tag manager gebruiken? Wat is Tag management, wat zijn Tags

Google tag management Tags zijn stukjes javascript code zorgen voor de sturing van gegevensverzameling van je website. Denk hierbij aan website statistiek programma´s die het aantal bezoeken van een website registreren. Een bekend voorbeeld is Google Analytics. Dat werkt met behulp van het plaatsten van een stukje javascript binnen de code van elke websitepagina. Een registratiesysteem kan pas gegevens registreren vanaf het moment dat de tag op de website geplaatst is.

Hieronder een voorbeeld van een code tag.

voorbeeld code tag

Elk systeem gebruikt een eigen tag (stukje javascript). Werk je met verschillende systemen, dan heb je dus verschillende tags op je website. De meest voorkomende zaken die er mee geregeld worden zijn:

 • Registreren gegevens als aantal bezoeken van de website, welke pagina´s bezocht enz.
 • Registreren transactie gegevens bij commerciële website´s voor analyse. Bijvoorbeeld, op welk tijdstip verkoop ik beter? Uit welke provincie komen bezoekers die duurdere producten kopen?
 • Registreren van bezoekershandelingen als het aantal inschrijvingen nieuwsbrief
 • Testen van webpagina´s, bijvoorbeeld A/B testen, welke versie van een pagina spreekt een gebruiker aan?

Vooral commerciële bedrijven gebruiken tegenwoordig een groot aantal data registratiesystemen. Daardoor staan er vaak meerdere van tags op een website. Door de grote hoeveelheid kan het beheer onoverzichtelijk worden. Problemen die dit kunnen veroorzaken zijn:

 • Een tag is extra code op een webpagina. Extra code zorgt voor een minieme vertraging van het laden van je website pagina. Normaal gesproken is dat niet merkbaar voor een bezoeker. En niet iets om je druk over te maken. Maar wanneer het aantal tags op een pagina erg veel is, kan dit wel een merkbare vertraging opleveren.
 • Tags van systemen die je niet meer gebruikt blijven staan.
 • Door communicatielagen, worden tags staan op verkeerde pagina´s geplaatst. Doordat verzoeken van anderen doorgestuurd worden naar technische specialisten die de plaatsing uitvoeren. Dat geeft een extra kans op fouten.
 • Tags van verschillende systemen kunnen elkaar vertragen. De ene wacht totdat de ander klaar is met uitvoeren.
 • Niet alle tags werken even goed samen met andere code. Soms kan een tag veroorzaken dat een website of webpagina niet werkt. Ook een kopieerfout in de code van een tag tijdens plaatsen kan dat veroorzaken. Dat heeft als gevolg dat de website een tijd(je) uit de lucht is.

Tag management en website beheer binnen organisaties

01-problemen bij tagging

Binnen grote organisaties kunnen daarnaast andere problemen ontstaan. Het plaatsen van tags is dan de verantwoordelijkheid van meerdere afdeling. Een marketingafdeling die met de gegevens werkt. En die de functionaliteit bepaalt. En de afdeling ICT die het beheer van de website doet en nieuwe tags plaatst op de site. Het websitebeheer gaat in stappen. Per stap worden meerdere wijzigingen op een testomgeving gezet. Na testen en goedkeuring wordt de nieuwe versie van de website in de live omgeving geplaatst. Voordat een tag dan werkt op een website kan het weken duren. Het gevolg hiervan is:

 • De marketing afdeling krijgt niet de gegevens niet die ze nodig heeft.
 • Niet geregistreerde gegevens zijn ook niet later meer te verkrijgen.
 • Snel anticiperen op recente ontwikkelingen is moeilijk. Een marketing campagne die ze morgen willen starten kan pas over een paar weken gestart worden.

Tag management systemen

Bovenstaande problemen zijn (gedeeltelijk) op te lossen met een tag management systeem. Bij een tag management systeem plaats je de code-tags niet in de website maar in de database van het Tag management systeem. Er wordt slechts één enkele tag, die van het tag management systeem op de website geplaatst. Die ene container  tag stuurt het uitvoeren van de andere tags aan. Bij Google kun je een gratis account aanvragen voor Google Tag manager. Tags zijn dan buiten de website om te beheren.

tag manager

Voordelen van Google Tag manager

 • Eenmalig plaatsen van een tag op de website zelf, namelijk die van de Tag manager.
 • Nieuwe tags kun je eerst veilig testen. Ze zijn dan nog niet op je website actief. Maar je kunt binnen de Tag manager naar een versie van je website browsen waar de nieuw tag wel actief is. Het systeem geeft in een schermpje extra informatie over welke tags wel en niet actief zijn.
 • Na testen in de tag manager kan een nieuwe tag direct geactiveerd worden op de website draaien.
 • Nieuwe tags kunnen veilig geplaatst worden met minder of geen expertise van website programmeren. Voor complexere tags, kan enig inzicht hierin wel zinvol zijn.
 • Makkelijk een tag wijzigen of uitschakelen, zonder dat er in de website code wijzigingen doorgevoerd hoeven worden. Dit is vooral handig wanneer een tag maar voor beperkte tijd nodig is.
 • Versiebeheer. Makkelijk terug vallen op een vorige versie.
 • De tag manager stuurt de tags. En zorgt er voor dat ze onafhankelijk van elkaar gestart worden. De ene tag hoeft dan niet te wachten totdat een andere tag die traag werkt klaar is.
 • Je geeft in de Tag manager voorwaarden aan wanneer een tag mag werken. Bijvoorbeeld op alle pagina´s, een paar pagina´s, op een enkele pagina.
 • Google Tag Manager heeft een gelaagde structuur met gebruiksrechten op account en container niveau, met beheer, muteer en publiceerrechten.
 • Met de auto event tracking functionaliteit kan aan Google Tag Manager interacties van bezoekers met een website doorgegeven worden aan het Tag Manager systeem. De gegevens van de interacties worden automatisch vast gelegd in de Data Layer. In Tag Manager kun je de gegevens opvragen. En kun je in Tag manager verder specificeren wat er mee gedaan moet worden. Hiervoor is geen extra codering meer nodig op de website. Dit kan gebruikt worden voor allerlei soorten interacties, bijvoorbeeld zoals klikken op knoppen of links.
 • Autoevent tracking houdt ook in dat er voor Google Analytics event tracking geen javascript meer (of veel minder) op de webpagina hoeft te worden gezet bij knoppen of links, bij gebruik van Google Tag Manager. Met regels met voorwaarden bepaal je voor welke knoppen of links het aantal klikken gemeten wordt in Google Analytics.

18-test adwords conversie tag - niet getriggerd

Voorbeeld van een pagina die veilig getest wordt.

Heel simpel, alleen de code van de tag manager plaatsen

In principe is dus heel simpel. Alleen kun je met Tag manager veel meer. Je kunt complexe macro´s en regels maken. Daarmee aangeven of een tag wel of niet geactiveerd moet worden op een webpagina. Dit kan samenwerken met een Data Layer. De Data Layer is een rijtje door de website eigenaar bepaalde variabelen met waarden. Die variabelen staan op de webpagina. En het werkt als een interface. Stel je hebt in de DataLayer de variabele “totaalbedrag”. In die variabele wordt het totaalbedrag van een verkoop geplaatst. Dan zou je het voor activeren van een tag een voorwaarde kunnen geven als : totaalbedrag is groter dan 100.

Voor organisaties met complexe structuren is het handig om naast het eenmalig plaatsen van de tagmanager code-tag ook een goede Data Layer te ontwerpen. Dat geeft meer mogelijkheden om buiten website beheer op een veilige manier wijzigingen door te voeren in Tag manager.

Het is trouwens niet verplicht een Data Layer te hebben op een webpagina.

Zijn er nu nooit meer wijzigingen nodig op de website?

 • Mocht de tag manager een nieuwere versie van zijn eigen tag uitbrengen dan moet die wel geplaatst worden. En de oude versie verwijderd.
 • Werk je met een Data Layer, dan kunnen je eigen wensen hieraan groter worden. Bijvoorbeeld wanneer je nog meer variabelen gedefinieerd wilt zien in de Data Layer. Die moeten dan wel op de website aangepast worden.

Kun je andere tags buiten Google Tag Manager plaatsen op de site?

Het mogelijk om ook buiten de tag manager tags op je website te plaatsen. Hierdoor wordt het ook mogelijk om stapsgewijs tags over te zetten naar Google Tag Manager. Wel wordt het het laten draaien van tags buiten Tag Manager afgeraden vanwege de voordelen die het Tag manager systeem heeft, zoals testen en centraal versiebeheer.

Nadelen van een Tag management systeem

Het idee van een Tag management systeem wordt her en der mooier “verkocht” dan het is.

Een nadeel dat ik nergens ander genoemd zie, is dat nu alle code tags afhankelijk zijn geworden van één systeem. Wanneer de Tag Manager niet meer werkt, werkt geen enkele codetag meer voor je website. Nu is dat bij Google iets wat van minder belang is. Met alle backup-servers waarop teruggevallen kan worden, en met hun grote infrastructuur is die kans wel heel erg klein dat dit probleem ontstaat.

Je moet leren omgaan met een extra systeem, de Tag manager.

Verder is het van belang veilig om te gaan met loginnaam en wachtwoord van een Tag Management systeem. Vooral omdat het mogelijk is met dit systeem direct code op je website te plaatsen. Met gestolen credentials kan elke onverlaat een virus of andere ongepaste zaken op je website te  publiceren.  En zo de website om zeep helpen.

Google Tag Manager ondersteunt niet:
-Tags die synchroon worden geladen.
-Tags die bestaan uit twee codefragmenten in de kop- en voettekst.
-Tags die op een vaste plaats op de pagina laden (sociale media knoppen, advertenties)

Overwegingen bij complexere tagging

Voor complexere tagging moet de beheerder van de Tag manager alsnog technisch inzicht hebben van de werking van een website. Complexe macro´s en voorwaarden kunnen alleen goed opgezet worden wanneer je snapt hoe de website werkt. Je hoeft dus geen doorgewinterde website programmeur te zijn. Maar algemene kennis hoe code´s op websites werken is wel van belang.  En enige ervaring met javascript kan zeker van pas komen. Je moet daarnaast in staat zijn een goed conceptueel inzicht en abstract beeld te hebben van die werking. Juist omdat de tagging opgezet wordt buiten de website om. En het mogelijk is daarbinnen ook een complex systeem op te zetten.

Voor complexe systemen blijft het ontwerp en enig onderhoud van de Data Layer op de website noodzakelijk. Wanneer de Data Layer goed opgezet is, zullen het aantal verzoeken bij de website beheerder wel beduidend minder worden.

Fouten in de tag manager bij het wijzigen van de website

Het kan van belang dat informatie vanuit websitebeheer door te geven naar de beheerder van de tags. Bij wijzigingen op de website kunnen de tags niet meer werken. De reden is dat het wel of niet uitvoeren van een tag afhankelijk is van een voorwaarde die staat in het tag-management systeem.

Stel je hebt als voorwaarde dat een code-tag geactiveerd wordt op pagina dank-u.html. En de naam van die pagina wordt gewijzigd in verkocht.html. Dan werkt de voorwaarde in het tag-management systeem niet meer. Want daarin staat dat de code alleen werkt op pagina verkocht.html. Dit kan dus een valkuil zijn. Normaal gesproken blijft de code-tag staan op de pagina staan wanneer je alleen de naam van die pagina wijzigt. En blijft de code werken.

Juist bij dit soort zaken kan een wel goed opgezette Data Layer problemen oplossen. Waarbij gegevens gekoppeld worden aan een variabele.

Conclusie

Google tag manager wordt als makkelijk aangeprezen bij Google. Wanneer de organisatie en/of de website complexer wordt zitten er wat haken en ogen aan. En is het van belang de consequenties voor de organisatie mee te nemen.

Een Tag management systeem heeft zeker voordelen. Bij relatief weinig tags is het simpel op te zetten en makkelijk te beheren, onafhankelijk van het technische beheer van een website. Het auto event tracking proces maakt het mogelijk ook interacties op de website te tracken onafhankelijk van codewijzigingen op de website.

Voor complexere systemen is planning nodig voor migratie. En is een goede opzet van de Data Layer van belang. En is het ook van belang dat de tag manager beheerder wel technisch inzicht heeft in de werking van de website. En inzicht heeft in de werking van tags, waarbij vaak varianten die verschillend werken ingesteld kunnen worden. En juist inzicht op conceptueel niveau heeft en de consequenties van de opzet voor een website in tag-manager kan doorzien. Dit kan als gevolg hebben de verantwoordelijkheid voor het beheer van het tag manager systeem alsnog bij een ICT expert komt te liggen. Of in ieder geval de controle voordat de code gepubliceerd wordt. Dit laatste kan gerealiseerd worden door verschillende gebruikers de juiste rechten te geven, waarbij een webtechnisch persoon recht tot publiceren krijgt.

Plaats reactie

Je kunt de volgende HTML tags gebruiken:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>