Globale structuur Google Analytics

Google analytics structuurDe globale structuur van Google Analytics is

  • Google Account
  • Google Analytics Account
  • Property
  • Profile

Wat is de functie van die onderdelen? Hoe verhouden ze zich ten opzichte van elkaar? En hoe kun je Google Analytics het beste inrichten?

Google Account

Met een Google account kun je toegang krijgen tot meerdere Google producten, zoals Gmail, Adwords, Webmaster tools, en nog een groot aantal andere Google producten. Voor Google Analytics is een Google Account nodig. Een Google Account kan toegang hebben tot meerdere Analytics Accounts. Onder een Google Account kun je maximaal 25 Analytics accounts aanmaken.

Google Analytics Account

Binnen Google Analytics kun je meerdere Google Accounts aanmaken. Bij het aanmaken van een Google Analytics account is het van belang om direct de tijdzone goed in te stellen. Een Google Analytics account krijgt een uniek nummer (account ID) dat uit 8 cijfers bestaat.

google analytics accounts

Tot een Google account heeft minimaal één gebruiker (Google account) toegang die Administrator (beheerder) is. Een administrator kan andere gebruikers (Google accounts) toegang geven tot een bepaald Anlaytics Account. Er zijn twee soorten gebruikers ; Administrator (beheerder) of user (gebruiker) . Een Administrator heeft altijd alle rechten binnen het account waar deze Administrator van is. Een administrator kan alle properties, profielen, gegevens en onderdelen bekijken. En heeft verwijder- en wijzigrechten op alle instellingen.

Property (ook wel Webproperty genoemd)

Een property is gekoppeld aan één bepaalde website. Onder een Google Analytics account kunnen meerdere properties aangemaakt worden. Elke webproperty (website) krijgt een subnummer. Heb je een account met ID 12345678, dan kan dat bijvoorbeeld twee webproperties hebben met de nummer 12345678-1 en 12345678-2

google analytics properties

Profile (profiel) heet tegenwoordig view of dataweergave

Onder een Property (website) kunnen meer profiles aangemaakt worden. Elk account heeft minimaal 1 profile, want er hangt altijd minimaal 1 website onder.

Voor een profile kunnen allerlei zaken ingesteld worden. Zo kunnen er instellingen zijn om extra zaken te meten, zoals doelen en site search. (gegevens over een zoekmachine op de website zelf). Maar je kunt voor een profile ook beperkingen opgeven met behulp van filters. Of gegevens op een andere wijze laten weergeven, bijvoorbeeld geaggregeerd. Een Administrator kan een andere gebruiker toegang geven tot één enkel profiel. Die gebruiker moet dan wel een User- rol hebben. Want een gebruiker met de Administrator rol heeft altijd toegang tot een heel Google Analytics account. Onder een Google Analytics Account kunnen maximaal 50 profielen aangemaakt worden.

google analytics profielen

Met een profiel kan een bedrijf bijvoorbeeld de toegang tot bepaalde gegevens beperken tot alleen die gegevens die de medewerker nodig heeft voor zijn functie. Met behulp van filters kun je in verschillende profielen bepaalde gegevens overzichtelijker presenteren.

Hoe Google Analytics inrichten

Bij het inrichten zijn van belang :

  1. Keuze website onder een ander Analytics account of property plaatsen
  2. Keuze inrichten profielen

Website onder account of property

De globale inrichting komt in feite komt het neer op 1 vraag die beantwoord moet worden. En die is alleen van belang wanneer je meer dan 1 website beheert.

Je moet hierbij weten of nu of in de toekomst beheerders (administrators) wel of geen toegang mogen hebben tot alles wat onder een Google Analytics account valt.

Twee websites van twee verschillende bedrijven onder één Google Analytics Account is vragen om problemen. Zo lang jij alleen het beheer doet is er nog geen probleem. Op het moment dat één van die bedrijven iemand anders als beheerder (administrator) wil toevoegen krijg je wel een probleem. Want een beheerder (administrator) heeft altijd toegang tot het hele account. Die nieuwe administrator krijgt dan opeens toegang tot beide websites die in het Analytics account zijn ondergebracht.

Google analytics account - 2 websites

Het uitgangspunt is dat je dus nooit websites van verschillende bedrijven of instanties onder één Google Analytics account plaatst. En zelfs binnen één bedrijf met meerdere beheerders zouden verschillende beheerders met alleen rechten voor één website wenselijk kunnen zijn.

Google analytics 2 accounts - 2 websites

Dergelijke problemen met toegang krijg je niet bij gebruikersrechten (users). Omdat je per profiel toegang kunt geven aan een gebruiker. Gebruikers kunnen op een beperktere wijze nog dingen instellen binnen hun profiel, maar die instellingen zijn aan hun gebruikersaccount gekoppeld.

Het komt er dus op neer dat je alleen websites van één bedrijf onder één Google Analytics account plaatst wanneer alle beheerders volledig toegang en beheer mogen hebben voor alle websites van dat bedrijf.

Inrichten Profielen= dataweergaven

Je moet zorgen dat bij het inrichten van profielen je altijd één profiel hebt waarop geen profielfilter wordt gezet. Het beste is om het eerst aangemaakte profiel hiervoor te gebruiken. Wil je met profielfilters werken, maak dan daarvoor later één of meer nieuwe profielen aan.

Trackingsgegevens worden pas ingelezen in een profiel vanaf het moment dat een profiel wordt aangemaakt. Een profielfilter beperkt de ingelezen gegevens of wijzigt deze gegevens. Niet ingelezen gegevens kun je later niet meer toevoegen aan een profiel. Het is daarom belangrijk om altijd één profiel ongewijzigd te laten. Dat fungeert als een backup.

Inrichten tweede backup Profiel/dataweergave

Het kan zelfs zinvol zijn een tweede backup profiel aan te maken. Om daar volledige informatie te bewaren. Met Google Analytics kun je uitbreidingen toevoegen die er voor zorgen dat extra gegevens ingelezen worden. In de 2e backup kun je alles wat extra gegevens produceert en wat je daarvan gebruikt toevoegen. Dergelijk uitbreidingen zijn bijvoorbeeld : E-commerce tracking, Site Search en doelen (goals).

Ook kun je overwegen in de 2e backup profiel je eigen IP-adres, of het IP-adres van de website ontwikkelaar, of IP´s van het bedrijf van de website uit te sluiten met een filter. Zo meet je niet de bezoeken van jezelf of anderen in je bedrijf. Maar pas op met een filter. Het verwijdert gegevens. Je moet zeker weten dat wat je hier doet klopt.

Een reactie of een like voor dit artikel vindt de schrijfster leuk.

- – - – - – - – - – - – - – -

Plaats reactie

Je kunt de volgende HTML tags gebruiken:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>