Wat is een Bounce in Google Analytics?

stuiteren De vertaling van “to Bounce” is stuiteren. Simpel gezegd wordt een bounce veroorzaakt doordat een bezoeker één webpagina bezoekt, en daarna de website verlaat. Meestal is het zo simpel. Maar niet altijd.

In Google Analytics wordt een Bounce gedefinieerd als één enkele interactie met je website, Bij een standaard Google Analytics installatie is alleen het opvragen van een webpagina zo´n interactie. Met standaard installatie wordt bedoeld het gebruik van de tracking code die te vinden is bij de website property onder menu Beheerder.

Interacties die de aantallen bounces beinvloeden

Op een webpagina kun je meer interacties installeren die Google Analytics kan registreren. Je praat dan dus niet meer over de standaard tracking van Google Analytics.

Dergelijke interacties kunnen zijn :

  • Event. Een gebeurtenis die wordt geactiveerd met Event Tracking. Dit wordt gebruikt om voor de webeigenaar belangrijke handelingen te registreren. Bijvoorbeeld het afspelen van een Video. Of het klikken op een knop of het downloaden van een bestand.
  • Een aankoop transactie die plaatsvindt op je site. Dit wordt geregistreerd wanneer de website een e-commerce site is, waarop verkopen door Google Analytics bijgehouden worden.

Dergelijke interacties vinden soms plaats op één pagina. Dan gaat de meest gehoorde definitie van Bounce niet meer op. Want die gaat uit van een enkel bezoek op één pagina. Wanneer een bezoeker een interactie uitvoert op dezelfde pagina die Google Analytics registreert, vindt er GEEN bounce plaats.

Scrollen en klikken op de pagina hebben geen invloed op het registreren van wel of geen bounce. Behalve natuurlijk wanneer er geklikt wordt op een element dat een Event of aankoop transactie veroorzaakt.

Hoe lang mag een bezoeker niet terugkomen?

Bij de bounce vertrekt de bezoeker dus van dezelfde pagina waarop hij gekomen is. Hoe lang mag dezelfde bezoeker niet meer terug komen op deze pagina voordat de bounce voor die betreffende pagina opgeheven wordt? Een week, dag, uur?

sessietijd 30 minutenEr wordt vanuit gegaan dat een bezoeker niet terug mag komen naar dezelfde pagina, zolang de sessie van die bezoeker duurt. Een sessie start wanneer de bezoeker op een website arriveert. Standaard eindigt een sessie automatisch wanneer een bezoeker 30 minuten geen interactie met de website heeft.

Wanneer de bezoeker binnen 30 minuten wel een interactie met de site heeft wordt de sessie vanaf dat moment met 30 minuten verlengd. En heeft de betreffende pagina geen bounce. Voorwaarde is wel dat dit op hetzelfde apparaat met dezelfde browser gebeurt. Een bezoek van de pagina vanuit een andere browser wordt als een andere bezoeker gezien, en daarvoor wordt een eigen sessie gestart.

De instellingen voor de duur van het eindigen van een sessie kan door de beheerder van de site op een andere tijdsduur gezet worden. Over het beginnen en het eindigen van een sessie kan nog veel meer verteld worden. Lees daarvoor het artikel wat is een bezoek of sessie?

Plaats reactie

Je kunt de volgende HTML tags gebruiken:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>